Úvod
Novinky
Základní údaje
Naše projekty
Kariéra
Kontakt
 
Počítačové sestavy
  
Bezdrátový internet
Internetová televize
Servis IT
Servisní programy
Ceník servisních prací
   

Ceník servisních prací

SERVIS HW
Práce servisního technika:
- HW práce standardní 500,- Kč / hod
- HW práce atypické 790,- Kč / hod
NON-STOP servis zakoupený s PC (1 rok) 7% pořizovací ceny 
NON-STOP servis zakoupený s PC (2 roky) 10% pořizovací ceny 
Doprava technika včetně času na cestě 9,- Kč / km
 
PODPORA HW 
Modernizace PC 500,- Kč / hod
Konzultace, návrh a prověření řešení 750,- Kč / hod
Preventivní prohlídka a vyčištění (profylaxe) 430,- Kč / hod
Konfigurace modemu, AP, routeru, atd. pro příslušný SW 850,- Kč
Doprava technika včetně času na cestě 9,- Kč / km
 
SERVIS SW
Práce servisního technika:
- SW práce standardní 500,- Kč / hod
- SW práce atypické 790,- Kč / hod
Obnova původní instalace Windows 98, 2000, XP, LINUX
bez dodatečného nastavení zvláštních zařízení (modemy, tiskárny atd.)
- systém s CD-ROM,  1000,- Kč / hod
- systém bez CD-ROM 1450,- Kč / hod
Doprava technika včetně času na cestě 9,- Kč / km
 
PODPORA SW
Odvirování PC či sítě
- bez zachování dat 500,- Kč / hod
- se zachováním dat 1000,- Kč / hod
Údržba systému (kontrola nastavení, oprava závad) 750,- Kč / hod
Instalace sdíleného SW 850,- Kč / hod
Instalace SW pro připojení k síti Internet 790,- Kč / hod
Instalace modemu včetně konfigurace OS 1350,- Kč / hod
Doprava technika včetně času na cestě 9,- Kč / km
 
LAN
Projektování 1500,- Kč / hod
Správa sítě LAN 750,- Kč / hod
Instalace 1 pracovní stanice v LAN 850 Kč / hod
Instalace 1 serveru v LAN, instalace OS 1500,- Kč / hod
Konfigurace serveru (uživatele, tiskárny apod.) 1500,- Kč / hod
Instalace aktivních prvků 850,- Kč / hod
Instalace kabeláže 280,- Kč / hod
Doprava technika včetně času na cestě 9,- Kč / km
 
OSTATNÍ SLUŽBY
Diagnóza závad jiného dodavatele HW, SW 850,- Kč
Diagnóza závad produktu pořízených u DaCoNet 0,- Kč
Konfigurace problémového HW, SW od jiného dodavatele

75% k ceně stand. služeb 

Vybalení a zapojení pracovní stanice 250,- Kč / PC
Zapůjčení HW 3% z pořizovací ceny / den
Školení, konzultace, návrh řešení 850,- Kč / hod
Doprava technika včetně času na cestě 9,- Kč / km
Záchrana dat
- zápis dat na CD včetně média 150,- Kč / ks
- záloha dat na CD včetně média 450,- Kč / ks 

 
* Ceny platí pro každou započatou hodinu se zaokrouhlováním na celých 30 min. nahoru.
* Veškeré ceny jsou orientační a bez DPH. Vždy je nutná alespoň rámcová dohoda s technikem.

 
Copyright © 2011 Daconet s.r.o. All rights reserved.